Küldetés

A Nemzeti Kézilabda Akadémia hazánkban vezető szerepet kíván betölteni az utánpótlás-nevelésben, és célja az átgondolt, szinergiákra épülő képzési struktúrák alkalmazása. Ehhez szükséges a nemzeti sajátosságaink megértése, a kor modern vívmányainak integrálása, és a jövő generáció e szellemben történő felkészítése, képzése.

Az eddig elért 18 bajnoki cím, valamint a több, mint 50 korosztályos válogatott játékos jelzi az Akadémia lány és fiú szakágaiban elvégzett munka eredményét, annak tükrében, hogy legfontosabb küldetésünknek a diákjaink képzését tekintjük.  

Talán a világon is egyedülálló a koncepció lényege, mely szerint a kiválasztástól, a képzésen át, a fejlődés nyomon követésével, a stratégiai és technológiai rendszerek alkalmazásáig a minőségi képzés folyamata a fő cél. Mind­ezekkel egy időben a versenyeztetési aktivitás és eredményesség jelentik fejlesztési koncepciónk alappilléreit. 

A szülők támogató hozzáállása, kiemelkedő képességű edzőink, munkatársaink együttműködése, a fiatalok célirányos áldozatvállalása, töretlen motivációja tette lehetővé, hogy a fejlődés a vártnál gyorsabban valósult meg az elmúlt évek során.

A három játékfelületet biztosító csarnok, és a Balaton-parti lakófalu nem csak a hazai edző- és játékos képzés központjává emelheti Balatonboglárt, hanem a kézilabdázás egyik európai centrumává is.   


Célok:

- az egyesületektől független versenyhelyzetben lévő korosztályos képzés kialakítása

- a junioroknál az Akadémia és az egyesületek közötti konszenzusos együttműködéssel a kiemelkedő tehetségek          képzése

- a nemzeti utánpótlásválogatottak vendégül látásával és a helyszínen megvalósuló oktatásával elsőként az országban az    Akadémián megteremteni az azonos elvű szakmai képzést

- játékvezetői továbbképzések, valamint országos és regionális edzőképzések szervezése és lebonyolítása

- a fellendülő sportturizmust kihasználva a nemzetközi kapcsolatrendszerben való jelenlét folyamatos biztosítása

- olyan feltételrendszer kialakítása, amely megfelel a nemzeti válogatottak itt tartózkodásának és edzőtáboroztatásának


A kézilabda, a sporttevékenységen túlmutatva, a nemzeti összetartozás eszméit hirdeti és lehetőséget biztosít a határon belül és kívül élő magyar gyermekek, családok számára a legmagasabb szakmai képzésben való részvételre. Ennek megfelelően kiemelt feladata az iskolai felkészüléshez szükséges szakmai és technikai feltételek biztosítása, beleértve a tehetséges tanulókkal, vagy a segítségre szorulókkal történő foglalkozást. Kiemelten fontos az általános műveltség szélesítése, a szabadidő hasznos eltöltésére való ösztönzés, valamint a kézilabda utánpótlásának kiművelése.

Neveljük közösen a jövő sportolóit, építsünk szívből jövőt!